Liedvertalingen Bavo Hopman

You want it darker, Leonard Cohen

Sinds mijn jonge jaren ben ik liefhebber en bewonderaar van de songs van Leonard Cohen. Zijn laatst uitgekomen album uit 2016 is een mooie aanleiding om de prachtige songs te vertalen. Naar verwachting zal ik ze vóór eind 2016 compleet hebben. Ik heb de teksten gebruikt zoals ze op het album worden gezongen, die wijken licht af van de gepubliceerde lyrics.
Enkele weken na het verschijnen van het album volgt het onvermijdelijke: Leonard Cohen is overleden op 7 november 2016.

De poëzie van Cohen is hermetisch en gelaagd. In de vertaling gaan helaas betekenissen verloren. Op dit moment verschijnen er vooral veel commentaren op zijn oevre, maar er zijn nog weinig duidingen van de teksten op dit album. Ik ben geïnteresseerd in dialoog over de duiding van deze teksten ten dienste van de vertaling.

You want it darker

If you are the dealer
I’m out of the game
If you are the healer
Means I’m broken and lame
If thine is the glory
Then mine must be the shame
You want it darker
We kill the flame

Magnified, sanctified
Be Thy Holy Name
Vilified, crucified
In the human frame
A million candles burning
For the help that never came
You want it darker

Hineni Hineni
I’m ready, my Lord

There’s a lover in the story
But the story is still the same
There’s an lullaby for suffering
And a paradox to blame
But it’s written in the scriptures
And it’s not some idle claim
You want it darker
We kill the flame

They’re lining up the prisoners and
The guards are taking aim
I struggled with some demons
They were middle-class and tame
I didn’t know I had permission
To murder and to maim
You want it darker

Hineni Hineni
I’m ready, my Lord

Magnified, sanctified
Be Thy Holy Name
Vilified and crucified
In the human frame
A million candles burning
For the love that never came
You want it darker
We kill the flame

If you are the dealer
Let me out of the game
If you are the healer
I’m broken and lame
If thine is the glory
Mine must be the shame
You want it darker

Hineni Hineni
Hineni Hineni
I'm ready, my Lord

Jij wilt het duister

Als jij de kaarten deelt
Ga ik mijn plaats afstaan
Als jij de genezer speelt
Ben ik kapot en vergaan
Waar jij alle roem krijgt 
Vult schaamte mijn bestaan 
Jij wilt het duister
Wij laten vuur uitgaan

Bejubeld en gezegend
Zij Uw Heilige Naam
Belasterd en gekruisigd
Door de menselijke waan
Miljoenen kaarsen branden
Maar de hulp kwam nergens aan
Jij wilt het duister

Hineni Hineni
Hier ben ik, Heer 

Er is een minnaar in het spel
Maar het verhaal zal doorgaan
Er is een slaaplied voor het lijden
En de schuldparadox blijft bestaan
Het staat zwart op wit in de geschriften
En het heeft niet afgedaan
Jij wilt het duister
Wij laten vuur uitgaan  

Gevangenen staan opgelijnd
Bewakers leggen aan 
'k Bevocht een paar demonen
Kleinburgerlijk en aangedaan
Wist niet dat ik mocht doden
Verminkend rond mocht gaan
Jij wilt het duister

Hineni Hineni
Hier ben ik, Heer 

Bejubeld en gezegend
Zij Uw Heilige Naam
Belasterd en gekruisigd
Door de menselijke waan
Miljoenen kaarsen branden
Maar de liefde kwam nooit aan
Jij wilt het duister
Wij laten vuur uitgaan

Als jij de kaarten deelt
Laat mij mijn plaats afstaan
Als jij de genezer speelt
Ben ik kapot en vergaan
Waar jij alle roem krijgt 
Vult schaamte mijn bestaan 
Jij wilt het duister

Hineni Hineni
Hineni Hineni
Hier ben ik, Heer 

Leaving the table

I’m leaving the table
I’m out of the game
I don’t know the people
In your picture frame
If I ever loved you, oh no no
It’s a crying shame
If I ever loved you
If I knew your name

You don’t need a lawyer
I’m not making a claim
You don't need to surrender
I’m not taking aim
I don’t need a lover, no oh no
The wretched beast is tame
I don’t need a lover
So blow out the flame

There’s nobody missing
There is no reward
Little by little
We’re cutting the cord
We’re spending the treasure, oh no no
That love cannot afford
I know you can feel it
The sweetness restored

I don’t need a reason
For what I became
I’ve got these excuses
They’re tired and they’re lame
I don’t need a pardon no no no,
There’s no one left to blame
I’m leaving the table
I’m out of the game

I’m leaving the table
I’m out of the game

Leaving the table

vertaling volgt

Traveling light

I’m traveling light
It’s au revoir
My once so bright
My fallen star

I’m running late
They’ll close the bar
I used to play
One mean guitar

I guess I’m just
Somebody who
Has given up
On the me and you
I’m not alone
I’ve met a few
Traveling light like
We used to do

Goodnight goodnight
My fallen star
I guess you’re right
You always are

I know you’re right
About the blues
You live some life
You’d never choose

I’m just a fool
A dreamer who
Forgot to dream
Of the me and you
I am not alone
I’ve met a few
Traveling light like
We used to do

Traveling light
It’s au revoir
My once so bright
My fallen star

I’m running late
They’ll close the bar
I used to play
One mean guitar

I guess I’m just
Somebody who
Has given up
On the me and you
I’m not alone
I’ve met a few
Traveling light like
We used to do

But if the road
Leads back to you
Must I forget
The things I knew
When I was friends
With one or two
Traveling light like
We used to do

I’m traveling light

Traveling light

vertaling volgt

Seemed the better way

Seemed the better way
When first I heard him speak
Now it’s much too late
To turn the other cheek

Sounded like the truth
Seemed the better way
Sounded like the truth
But it’s not the truth today

I wonder what it was
I wonder what it meant
At first he touched on love
Then he touched on death

Sounded like the truth
Seemed the better way
Sounded like the truth
But it’s not the truth today

I better hold my tongue
I better take my place
Lift this glass of blood
Try to say the grace

Seemed the better way
When first I heard him speak
Now it’s much too late
To turn the other cheek

Sounded like the truth
Seemed the better way
Sounded like the truth
But it’s not the truth today

I better hold my tongue
I better take my place
Lift this glass of blood
Try to say the grace

Het leek het beste zo

't Leek eerst zo'n goed verhaal
Toen ik hem hoorde doceren
Maar nu is het veel te laat
Om de andere wang toe te keren

Het klonk als de waarheid
Het leek het beste zo
Het klonk als de waarheid
Maar nu rest alleen de echo 

Ik weet niet wat het was
Ik weet niet wat het bood
Eerst sprak hij over liefde
Maar toen sprak hij over dood 

Het klonk als de waarheid
Het leek het beste zo
Het klonk als de waarheid
Maar nu rest slechts de echo

Ik kan beter zwijgen
Ik kan beter plaats nemen
dit glas met bloed heffen
proberen dank te zeggen

't Leek eerst zo'n goed verhaal
Toen ik hem hoorde doceren
Maar nu is het veel te laat
Om de andere wang toe te keren

Het klonk als de waarheid
Het leek het beste zo
Het klonk als de waarheid
Maar nu rest de echo

Ik kan beter zwijgen
Ik kan beter plaats nemen
dit glas met bloed heffen
proberen dank te zeggen

String Reprise/Treaty

I wish there was a treaty we could sign
It’s over now, the water and the wine
We were broken then, but now we’re borderline
And I wish there was a treaty
I wish there was a treaty
Between your love and mine

Verbond (reprise met strijkers)

Ik wou dat er een verbond kon zijn
Het is voorbij nu, het water en de wijn
Het ging kapot, nu staan we op de scheidslijn
En ik wou dat er een verbond was
Ik wou dat er een verbond was
tussen jouw liefde en mijn