Liedvertalingen Bavo Hopman

How calmly the evening

How calmly the evening once more is descending,
As kind as a promise, as still as a prayer;
O wing of the Lord, in Thy shelter befriending,
May we and our households continue to share.

We come to be soothed with Thy merciful healing;
The dews of the night cure the wounds of the day;
We come, our life's work and its brevity feeling,
With thanks for the past, for the future we pray.

Lord, save us from folly; be with us in sorrow;
Sustain us in work till the time of our rest;
When earth's day is over, may heaven's tomorrow
Dawn on us, of homes long expected possest.

Hoe vredig valt de avond

Hoe vredig valt de avond keer op keer, 
mild als een belofte, stil als een bede. 
O, mogen wij en ons nageslacht voor altijd Heer,
delen onder uw vleugel in uw genadige vrede.  

We komen tot U om welwillende vertroosting; 
de dauw van de nacht heelt de pijn van de dag; 
we komen, bewust van ons levenswerk zo gering, 
en danken voor wat was, bidden voor wat komen mag. 

Heer, red ons van dwaasheid; sta ons bij in ons lijden; 
ondersteun ons werk tot het einde betracht. 
En als het aardse einde komt, laat dan hemelse tijden
op ons neerdalen, in het Vaderhuis zo lang verwacht.