Songs

James Stephens, James Agee, James Joyce /Samuel Barber

The daisies

In the scented bud of the morning O,
When the windy grass went rippling far!
I saw my dear one walking slow
In the field where the daises are.

We did not laugh, and we did not speak,
As we wandered happ’ly, to and fro,
I kissed my dear on either cheek,
In the bud of the morning O!

A lark sang up, from the breezy land;
A lark sang down, from a cloud afar;
As she and I went, hand in hand,
In the field where the daisies are.

De madeliefjes

In de zoete kiem van de ochtend O,
Het bloemrijk gras golfd’ af en aan!
Zag ik mijn lief, wat een kado,
In het veld waar de liefjes staan.

We lachten niet, en we zwegen zoet,
En we scharrelden wat in het stro,
Ik kust’ mijn lief als minnegroet,
In de kiem van de ochtend O!

Een leeuw’rik zong, op het frisse land;
Een leeuw’rik zong, uit een wolk vandaan;
En zij en ik steeds hand in hand,
In het veld waar de liefjes staan.

Sure on this shining night

Sure on this shining night
Of star-made shadows round,
Kindness must watch for me
This side the ground.

The late year lies down the north.
All is healed, all is health.
High summer holds the earth.
Hearts all whole.

Sure on this shining night
I weep for wonder
wand’ring far alone
Of shadows on the stars.

In deze schitterende nacht

In deze schitterende nacht,
die sterrenschaduw baarde,
staat goedheid vast voor mij op wacht
hier op de aarde.

Het afgelopen jaar is overschaduwd.
Alles is heel, alles gezond.
Hoogzomer kleedt de grond.
Alle harten vervuld.

Zeker in deze schitterende nacht
ween ik van bewondering
eenzaam en ver dwaal ik zacht
om schaduwen op de sterren.

Rain has fallen

Rain has fallen all the day.
O come among the laden trees:
The leaves lie thick upon the way
Of memories.

Staying a little by the way
Of memories shall we depart.
Come, my beloved, where I may
Speak to your heart.

Het regent al

Het regent al de hele dag.
O kom onder de zware bomen:
Het blad op de weg legt beslag
op geheugendromen.

Een beetje samen teruggedacht
aan herinneringen gaan we breken.
Kom, mijn lief, dan zal ik zacht
tot je hart spreken.

Sleep now

Sleep now, O sleep now,
O you unquiet heart!
A voice crying “Sleep now”
Is heard in my heart.

The voice of the winter
Is heard at the door.
O sleep, for the winter
Is crying “Sleep no more.”

My kiss will give peace now
And quiet to your heart –
Sleep on in peace now,
O you unquiet heart!

Slaap nu

Slaap nu, O slaap nu,
O jij rusteloos hart!
Een stem die roept “Slaap nu”
Hoor ik in mijn hart.

De stem van de winter
Hoor ik buiten weer.
O slaap, want de winter
Roept “Slaap niet meer”

Mijn kus geeft je vrede nu
En rust voor je hart-
Slaap door in vrede nu,
O jij rusteloos hart!