Missa pro defunctis

François-Eustache du Caurroy

Missa pro defunctis

Lux æterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in æternum,
quia pius es.

Requiem æternam dona eis, Domine;
et lux perpetua luceat eis;
cum Sanctis tuis in æternum,
quia pius es.

Libera me, Domine, de morte aeterna
in die illa tremenda,
quando coeli movendi sunt et terra,
dum veneris judicare saeculum per ignem.

Dies illa, dies irae,
calamitatis et miseriae,
dies magna et amara valde.
Quando caeli movendi sunt et terra:
Dum veneris judicare seculum per ignem.

Mis voor de overledenen

Het eeuwig licht verlichte hen, O Heer
voor eeuwig bij uw heiligen,
omdat gij liefdevol zijt.

Schenk hen eeuwige rust, O Heer;
en het eeuwig licht verlichte hen,
voor eeuwig bij uw heiligen,
omdat gij liefdevol zijt.

Heer, bevrijd mij van de eeuwige dood
op die verschrikkelijke dag,
wanneer hemel en aarde geschokt zullen worden,
wanneer Gij de wereld zult komen oordelen met vuur.

Die dag, dag van toorn,
van rampspoed en ellende,
grote en zeer bittere dag.
Wanneer hemel en aarde geschokt zullen worden,
wanneer Gij de wereld zult komen oordelen met vuur.

Canamus, amici, canamus

Henk Badings

Canamus, amici, canamus
magna voce canamus! 
Celebrate Musas, 
qua omnes amamus.
Cantus in rebus adversis nos augebit. 
Et in secundis magno gaudio replebit.
Cantus fons sit animorum facultatis,
curans omnes, qui sunt bonae voluntatis.

Cantus coronabit nos fraternitate,
cantus omnes gentes iungat. Jubilate!

Zingt, vrienden, zingt
met luide stem zingt!
Viert om de Muzen feest,
die wij eren het meest.
Het zingen zal de tegenspoed verhullen,
en ons in voorspoed met vreugde vervullen.
Het zingen zij van ons geestvermogen de spil,
helend voor allen van goede wil.

Het gezang zal ons broederschap verlenen,
Juicht, en laat het zingen alle volken verenen!

Nolo Mortem Peccatoris

John Redford / Thomas Morley

Nolo Mortem Peccatoris

Nolo mortem peccatoris;
Haec sunt verba Salvatoris.

Father I am thine only Son,
sent down from heav’n mankind to save.
Father, all things fulfilled and done
according to thy will, I have.
Father, my will now all is this:
Nolo mortem peccatoris.

Father, behold my painful smart,
taken for man on ev’ry side;
Ev’n from my birth to death most tart,
no kind of pain I have denied,
but suffered all, and all for this:
Nolo mortem peccatoris.

Ik wil niet dat een zondaar sterft

Ik wil niet dat een zondaar sterft;
dit zijn de woorden van de Verlosser.

Vader, ik ben uw enige zoon,
uit de hemel gezonden tot heil van de mensen
Vader, mijn leven is een eerbetoon,
alles heb ik vervuld en gedaan naar uw wensen.
Vader, wat ik graag wil is:
Nolo mortem peccatoris.

Vader, zie mijn pijnlijke lijden,
op me genomen voor menigeen;
Van mijn geboorte tot mijn wrange verscheiden,
nam ik alle pijn voor iedereen,
de reden voor dit alles is:
Nolo mortem peccatoris.

Olim lacus colueram

Carmina Burana / Carl Orff

Olim lacus colueram

Olim lacus colueram,
olim pulcher extiteram,
dum cignus ego fueram.

Miser, miser!
Modo niger
et ustus fortiter!

Girat, regirat garcifer;
me rogus urit fortiter:
propinat me nunc dapifer,

Miser, miser!
Modo niger
et ustus fortiter!

Nunc in scutella iaceo,
et volitare nequo
dentes frendentes video:

Miser, miser!
Modo niger
et ustus fortiter!

Zwanenzang

Vroeger zwom ik op het meer,
men bewonderde mij zeer,
een witte zwaan in iedere veer.

Het is gedaan!
Ik ben nu een zwarte zwaan,
ben door het vuur gegaan!

De kok blijft draaien tot ik smoor,
roostert me door en door en door,
men heft het glas, ik ga teloor!

Het is gedaan!
Ik ben nu een zwarte zwaan,
ben door het vuur gegaan!

Ik zal vleugellam verbranden
en dan op de schaal belanden,
zie alleen nog knarsetanden:

het is gedaan!
Ik ben nu een zwarte zwaan
ben door het vuur gegaan!