Schein uns, du liebe Sonne

Anoniem XIe eeuw / Arnold Schoenberg

Schein uns, du liebe Sonne

Schein uns, du liebe Sonne
gib uns ein hellen Schein!
Schein uns zwei Lieb zusammen
Die gern beinander sein.

Dort fern auf jenem Berge
Leit sich ein kalter Schnee.
Der Schnee kann nicht zerschmelzen
denn Gotts Wille muß ergehn.

Gotts Will der ist ergangen,
zerschmolzen ist der Schnee,
Gott gsegn euch Vater und Mutter,
ich seh euch nimmermehr

Laat je licht schijnen, lieve zon

Laat je licht schijnen, lieve zon
geef ons een lichte schijn!
Breng twee geliefden samen
die graag tezamen zijn.

Daar boven op die bergen
daar ligt de sneeuw zo koud.
die sneeuw die kan niet smelten
want God’s wil is ons behoud.

God’s wil is geschied,
gesmolten is de sneeuw,
vader, moeder, God zegene jullie,
ik zie jullie nooit meer.

The desire for hermitage

Anon 8th-9th century, Samuel Barber

The desire for hermitage

Ah! To be all alone in a little cell
With nobody near me;
Beloved that pilgrimage before the last pilgrimage to death
Singing the passing hours to cloudy Heaven;
Feeding upon dry bread and water from the cold spring
That will be an end to evil when I am alone
In a lovely little corner among tombs
Far from the houses of the great
Ah! To be all alone in a little cell, to be alone, all alone:
Alone I came into the world
Alone I shall go from it.

Het verlangen naar kluizenaarschap

Ach! Helemaal alleen te zijn in een kleine cel
Met niemand in de buurt;
Die geliefde bedevaart voor de laatste reis naar de dood
De laatste uren zingend tot de bewolkte hemel;
Op droog brood en koud water uit de bron
Dat zal het einde zijn van het kwaad als ik alleen ben
In een lief klein hoekje tussen graven
Ver van de huizen van de machtigen
Ach! Helemaal alleen te zijn in een kleine cel, alleen te zijn, helemaal alleen:
Alleen kwam ik ter wereld
Alleen zal ik heengaan.