Rozette

J.P. Sweelinck

Rozette, pour un peu d’absence
vôtre coeur, vous avez changé,
et moi, sachant cet inconstance,
le mien d’autre part j’ai rangé.
Jamais plus beauté si légère
sur moi tant de pouvoir n’aura.
Nous verrons, volage bergère,
qui premier s’en repentira.

Tandis qu’en pleurs je me consume,
maudissant cet éloignement,
vous, qui n’aimez que par coutume,
caressiez un nouvel amant.
Jamais légère girouette
au vent sitôt ne se vira:
nous verrons, bergère Rozette,
qui premier s’en repentira.

Où sont tant de promesses saintes,
tant de pleurs versés en partant?
Est-il vrai que ces tristes plaintes
sortissent d’un coeur inconstant?
Dieux que vous êtes mensongère,
maudit soit qui plus vous croira!
Nous verrons, volage bergère,
qui premier s’en repentira.

Celui qui a gagné ma place
ne peut vous aimer tant que moi.
Et celle que j’aime vous passe
de beauté, d’amour et de foi.
Gardez bien vôtr’ amitié neuve,
la mienne plus ne varira.
Et puis nous verrons à l’épreuve
qui premier s’en repentira.

Rozette, je was niet zo aanwezig meer
en anders dan normaal,
ik voel deze wankelmoedigheid meer,
en weet dat ik bakzeil haal.
Nooit meer zal vluchtige schoonheid
mij zo naar het hoofd stijgen.
We zullen zien, herderin van wispelturigheid,
wie als eerste spijt zal krijgen.

Terwijl ik met mijn tranen vecht,
en deze verwijdering vervloek
kom jij, aan gewoonte gehecht,
met een nieuwe minnaar uit de hoek.
Nooit zal zo’n lichtzinnige pirouette 
iemand meer zo op de kast krijgen:
we zullen zien, herderin Rozette,
wie als eerste spijt zal krijgen.

Waar zijn ooit zoveel heilige beloften gedaan,
zoveel tranen vergoten bij een vertrek?
Is het waar dat zo’n droef bestaan
voortkomt uit gevoelsgebrek?
God, wat ben jij leugenachtig,
vervloekt hij die jouw troon zal bestijgen!
We zullen zien, herderin zo onwaarachtig,
wie als eerste spijt zal krijgen.

Hij die mijn plaats heeft ingenomen,
kan niet zoveel van je houden als ik heb gedaan.
En bij haar van wie ik houd in mijn dromen
kom jij in schoonheid, liefde en trouw achteraan.
Laat je nieuwe vriendschap je niet bedroeven,
mijn liefde is niet stuk te krijgen.
En dan zullen we beproeven
wie als eerste spijt zal krijgen.