There is an old belief

John Gibson Lockhart / Hubert Parry

There is an old belief

There is an old belief,
That on some solemn shore,
Beyond the sphere of grief
Dear friends shall meet once more.
Beyond the sphere of Time and Sin
And Fate’s control,
Serene in changeless prime
Of body and of soul.
That creed I fain would keep
That hope I’ll ne’er forgo,
Eternal be the sleep,
If not to waken so.

Er bestaat een oud vertrouwen

Er bestaat een oud vertrouwen
dat goede vrinden,
ver voorbij het gebied van rouwen
elkaar opnieuw terug zullen vinden.
Voorbij de sfeer van Zonde en Tijd
waar het Noodlot wordt gevreesd,
sereen in onveranderlijke volmaaktheid
van het lichaam en van de geest.
Dat credo wil ik graag bewaren,
die hoop zal ik nooit laten varen,
moge ik eeuwig in slaap geraken,
als ik daar niet kan ontwaken.