Across the bridge of hope

Shaun McLaughlin / Jan Sandström

Orange and green, it does not matter,
orange and green, united now,
don’t shatter our dream,
scatter the seeds of peace over our land,
so we can travel, hand in hand,
across the bridge of hope.

Oranje en groen, het maakt niet uit,
oranje en groen, verenigd nu,
verbrijzelen onze droom niet,
verspreiden de zaden van vrede over ons land,
zodat we hand in hand kunnen reizen
over de brug van hoop.