Two songs

Gregory Porter / Gregory Porter

Liquid Spirit

Un re-route the rivers
Let the dammed water be
There’s some people down the way that’s thirsty
So let the liquid spirit free
The people are thirsty
‘Cause of man’s unnatural hand
Watch what happens when the people catch wind
When the water hits the banks of that hard dry land

Clap your hands now
Go ‘head and clap your hands no, hmm

Get ready for the wave
It might strike like the final flood
The people haven’t drank in so long
The water won’t even make mud
After it comes, it might come with a steady flow
Grab the roots of the tree
Down by the river, fill your cup when your spirit’s low

Clap your hands now
Go ‘head and clap your hands now
Dip down and take a drank
And fill your water tank

Un re-route the rivers
Let the dammed water be
There’s some people down the way that’s thirsty
Let the liquid spirits free
The folk are thirsty
Because of man’s unnatural hand
Watch what happens when the people catch wind
Of the water hitting banks of hard dry land

Clap your hands now
Go ‘head and clap your hands now
Clap your hands now
Hmm
Get down and take a drank
And fill your water tank
Dip down and take a drank
And fill your water tank
Liquid spirit
Clap your hands now
Liquid spirit

Geestrijk vocht

Leid de rivieren weer terug
laat het afgedamde water zijn loop hernemen
heel wat mensen daar beneden hebben dorst
dus laat het geestrijk water stromen
het volk heeft dorst
door menselijke ingrepen in de natuur
kijk wat er gebeurt als het ze voor de wind gaat
als het water de oevers bereikt van het uitgedroogde land

laat je horen
kom, laat je maar horen, hmm

bereid je voor op de vloedgolf
hij kan je verrassen als de zondvloed
de mensen hebben zo lang niet gedronken
het water zal niet eens modder maken
als het eenmaal stroomt kan het blijven stromen
grijp de wortels van de bomen bij de oever,
vul je glas als je down bent

laat je horen
kom, laat je maar horen,
dompel je onder en drink
en vul je fles

loods de rivieren terug naar hun bedding
laat het afgedamde water vrij
de mensen daar beneden zijn dorstig
dus laat het geestrijk water stromen
de mensen hebben dorst
door onnatuurlijke ingrepen
zie wat er gebeurt als mensen er lucht van krijgen
dat het water het uitgedroogde land bereikt

laat je horen
kom, laat je maar horen,
laat je nu horen
hmm
kom hier en drink
en vul je fles
dompel je onder en drink
en les je dorst
geestrijk vocht
laat je horen
geestrijk vocht

No love dying

There will be no love that’s dying here
The bird that flew in through my window
Simply lost his way.
He broke his wing I helped him heal and then he flew away
Well the death of love is everywhere
But I wont let it be,
There will be no love dying here for me.

There will be no love that’s dying here
The mirror that fell from the wall was rageddy that’s all,
It rested upon a rusty nail
Before it made it’s fall
Well the bones of love are everywhere but I wont let it be,
There will be no love that’s dying here for me.

There will be no love that’s dying here
Four flowers in my asian vase, is not a sign we’re dead
I payed for three a sweet old lady
gave me four instead
There’s some doubt that’s out about this love but I wont let it be,
There will be no love that’s dying here for me.

There will be no love that’s dying here
The bird that flew in through my window
Simply lost his way
He broke his wing I helped him heal and then he flew away
Well the death of love is everywhere
But I wont let it be,
There will be no love dying here for me
No-o-o-o oh
There will be no love that’s dying for me
There will be no love that’s dying for you and me
Oh there will be no love dying here
No-o not for me
There will be no love that’s dying here
No-o-o
There will be no love that’s dying here

Geen liefde loopt hier dood

geen liefde komt hier aan zijn eind
de vogel die mijn raam binnenvloog
was gewoon verdwaald.
Hij brak zijn vleugel ik liet hem herstellen en toen vloog hij weg
ja, de liefdesdood is overal aanwezig
maar ik laat het niet gebeuren,
geen liefde komt hier aan z’n eind bij mij.

Geen liefde loopt hier dood
de spiegel die van de wand viel was lelijk meer niet,
hij hing aan een roestige spijker
voordat –ie naar beneden kwam
je vindt overal geraamtes van de liefde maar ik sta het niet toe,
geen liefde loopt hier dood bij mij.

Geen liefde komt hier aan zijn eind
vier bloemen in mijn chinese vaas staan niet voor onze dood
ik betaalde er drie een lieve oude dame
gaf me er toch vier
er is twijfel gerezen over deze liefde maar dat laat ik niet toe,
geen liefde komt hier aan z’n eind bij mij.

Geen liefde eindigt hier
de vogel die mijn raam binnenvloog
was gewoon verdwaald
hij brak zijn vleugel ik hielp hem en toen vloog hij weg
ja, liefdes eindigen overal
maar ik laat het niet gebeuren,
geen liefde eindigt zo bij mij
nee
geen liefde zal bij mij eindigen
geen liefde eindigt zo bij jou en mij
geen liefde komt hier aan zijn eind
nee, niet bij mij
geen liefde sterft hier
nee
geen liefde komt hier aan zijn eind