For he shall give his angels charge

Felix Mendelssohn (Elijah)

For he shall give His angels charge over thee;
that they shall protect thee in all the ways thou goest;
that their hands shall uphold and guide thee,
lest thou dash thy foot against a stone.

Want hij stelt zijn engelen over u aan;
dat zij u beschermen, waar u ook gaat;
zij zullen op handen u dragen,
dat gij niet uw voet stoot aan een steen;