Der Mensch

Matthias Claudius / Max Reger

Der Mensch lebt und bestehet nur eine kleine Zeit,
und alle Welt vergehet mit ihrer Herrlichkeit.
Es ist nur Einer ewig und an allen Enden 
und wir in seinen Händen.

De mens leeft en bestaat slechts korte tijd.
En heel de wereld vergaat met al haar heerlijkheid.
Slechts Één is er eeuwig en in alle landen,
en wij zijn in Zijn handen.