Missa pro defunctis

François-Eustache du Caurroy

Missa pro defunctis

Lux æterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in æternum,
quia pius es.

Requiem æternam dona eis, Domine;
et lux perpetua luceat eis;
cum Sanctis tuis in æternum,
quia pius es.

Libera me, Domine, de morte aeterna
in die illa tremenda,
quando coeli movendi sunt et terra,
dum veneris judicare saeculum per ignem.

Dies illa, dies irae,
calamitatis et miseriae,
dies magna et amara valde.
Quando caeli movendi sunt et terra:
Dum veneris judicare seculum per ignem.

Mis voor de overledenen

Het eeuwig licht verlichte hen, O Heer
voor eeuwig bij uw heiligen,
omdat gij liefdevol zijt.

Schenk hen eeuwige rust, O Heer;
en het eeuwig licht verlichte hen,
voor eeuwig bij uw heiligen,
omdat gij liefdevol zijt.

Heer, bevrijd mij van de eeuwige dood
op die verschrikkelijke dag,
wanneer hemel en aarde geschokt zullen worden,
wanneer Gij de wereld zult komen oordelen met vuur.

Die dag, dag van toorn,
van rampspoed en ellende,
grote en zeer bittere dag.
Wanneer hemel en aarde geschokt zullen worden,
wanneer Gij de wereld zult komen oordelen met vuur.