Kheruvimskaya Pesn

Liturgie van St Johannes Chrisostomus / Piotr Ilyich Tchaikovsky

Херувимская песнь

Иже Херувимы тайно образующе,
и животворящей Тройцѣ трисвятую пѣснь припѣвающе.
Всякое нынѣ житейское отложимъ попеченіе.
Aминь.
Яко да Царя всѣх подымемъ,
Aнгельскими невидимо дори-носима чинми. Аллилуіa.

Laat ons, die hier op mystieke wijze de cherubs verzinnebeelden, het driemaal heilige lied zingen
tot de levenschenkende Drie-eenheid.
Laat ons nu alle aardse zorgen opzij leggen.
Zodat wij de Koning van het al kunnen verwelkomen,
die binnentreedt, op onzichtbare wijze begeleid  door de hemelse scharen. Alleluia.

Tebe poem

Liturgie van St. Johannes Chrysostomus / Piotr Ilyich Tchaikovsky)

Тебе поем

Тебе поем,
Тебе благословим,
Тебе благодарим, Господи,
и молим Ти ся, Боже наш.

Wij bezingen U,
Wij loven U,
Wij danken U, Heer
en aanbidden U, onze God.