Quick, quick, away

Anonymous - Renaissance / Michael East

Quick, quick, away

Quick, quick, away, dispatch!
Be nimble, nimble, quick, away!
Bells are now a-ringing,
Maids are singing!
The priest for you doth stay.
An holiday, a happy day, a merry day!
The last of nothing,
First of something.
Be nimble, quick, away!
Quick, quick, away, away!

No haste but good,
Yet stay, a while 
Of free: I bound must be.
But bound to she 
that’s bound to me;
Such bondage makes me free.
With joy I come, I come away,
I come, I come away.

Vlug, vlug, ga nu

Vlug, vlug, ga nu, scheer je weg!
Wees vlug, ga nu snel!
De klokken luiden al,
de meisjes zingen!
De priester staat op je te wachten.
Een feestdag, een gelukkige dag, een blijde dag!
De laatste van niets,
de eerste van iets.
Wees vlug, ga gauw!
Vlug ,vlug, weg, weg!
 
Ik heb geen haast
mijn vrijheid te verliezen:
ik zal gebonden zijn.
Maar verbonden met haar
is verbonden met mezelf;
Zo’n band maakt me vrij.
Vol vreugde kom ik eraan,
ik kom, ik ga graag mee.