Sweet day / Virtue

George Herbert / Ralph Vaughan Williams

Virtue

Sweet day! so cool, so calm, so bright, 
The bridal of the earth and sky, 
The dew shall weep thy fall tonight; 
For thou must die. 

Sweet spring! full of sweet days and roses, 
A box where sweets compacted lie, 
My music shows you have your closes,
And all must die. 

Only a sweet and virtuous soul 
Like seasoned timber, never gives; 
But, though the whole World turn to coal, 
Then chiefly lives.

Deugd

Heerlijke dag, zo kalm en licht vooral,
o bruid van de zon en de maan,
de dauw beweent uw avondval,
want u moet gaan.

Heerlijke lente, vol geurige rozen en dagen,
een doos waar snoep ligt opgeslagen,
mijn lied kondigt uw einde aan,
niets blijft bestaan.

Alleen een zuiver, deugdzaam hart
zal, net als droog hout, nooit versagen,
al wordt de hele wereld zwart,
leeft alle dagen.