Surrexit Pastor Bonus

Hans Leo Hassler

Surrexit pastor bonus,
qui animam suam posuit
pro ovibus suis,
et pro grege suo mori dignatus est,
Alleluja.

De goede herder is opgestaan,
die zijn leven heeft gegeven
voor zijn schapen,
en hij verwaardigde zich om voor zijn kudde te sterven,
Alleluja.

Ihr Musici, frisch auf!

Hans Leo Hassler

Ihr Musici, frisch auf

Ihr Musici,
frisch auf und lasst doch horen,
die lieblich Kunst,
tut euch zusammenkehren!
Ein jeder fass sein Stimm alsbald,
Tenor und Bass, Diskant und Alt.
Singt allerseits
zur Rechten und zur Linken,
dann wer nicht singt
der soll auch nich mit trinken.

Gij musici, komaan

Gij musici,
komaan en laat u horen,
de luisterrijke kunst,
brengt u samen in uw koren!
Eenieder neemt zijn partij snel aan,
tenor en bas, alt en sopraan.
Zingt allen samen
ter rechten en ter linken,
want wie niet zingt
doet ook niet mee met drinken.

Im kühlen Maien

Lustgarten neuer teutscher Gesäng / Hans Leo Hassler

Im kühlen Maien

Im kühlen Maien
tun sich all Ding erfreuen,
die Blümlein auf dem Feld
sich auch erneuen,
singen die Maidlein in ihren Reihen:
willkommen Maien!
Zwei liebe Herzen,
sind voller Freud und Scherzen,
vergessen alles Schmerzen.
Cupido blind,
das gar listige Kind,
gsellt sich dazu
mit seinem Pfeil geschwind.
Venus allwegen
gibt dazu ihren Segen,
auf dass zwei Herz’
sich tun in Lieb bewegen.

Wenn nun dies Leben
tut wohlgefallen eben,
der soll sich ohn Verzug
der Lieb ergeben,
und mit den Maidlein singen in Reihen:
willkommen Maien!

In de frisse maand van mei

In de frisse maand van mei
wordt de hele wereld blij,
de bloempjes in de wei
gaan opnieuw ontluiken,         
de meisjes zingen in hun rei:
welkom fijne maand van mei!
Twee verliefde harten duiken
vol gekheid en heel erg blij,
vergeten het gebakkelei.
Cupido blind,
dat zeer listige kind,
helpt hen daarbij
met zijn pijlen gezwind.
Venus allerwegen
geeft daartoe haar zegen,
opdat twee harten
zich in liefde bewegen.

Ieder die dit leven 
heel graag wil beleven,
moet zonder dralen
de liefde onthalen,
en met de meisjes zingen in de rei:
welkom fijne maand van mei!