Surrexit Pastor Bonus

Hans Leo Hassler

Surrexit pastor bonus,
qui animam suam posuit
pro ovibus suis,
et pro grege suo mori dignatus est,
Alleluja.

De goede herder is opgestaan,
die zijn leven heeft gegeven
voor zijn schapen,
en hij verwaardigde zich om voor zijn kudde te sterven,
Alleluja.