Animal Crackers

Ogden Nash / Eric Whitacre

De vertaling van de Animal Crackers (maffe dieren) van WhitacreThe panther, The cow en The firefly is een leuk klusje. De korte versjes zijn ook humorvol getoonzet, luister bijvoorbeeld naar  https://www.youtube.com/watch?v=BKIjiqVs5yc, waar Eric Whitacre zelf de werkjes uitvoert met het USC Thornton Concert Choir.

Animal crackers

The panther

The panther is like a leopard
except it hasn’t been peppered.
If you behold a panther crouch
prepare, prepare to say, “ouch”.
Better yet if called by a panther,

Don’t anther.

The cow

The cow is of the bovine ilk;
One end is mooo, the other, milk

The firefly

The firefly’s flame
Is something for which science has no name.
I can think of nothing eerier
Than flying around with an unidentified glow on a person’s posteerior.

Maffe dieren

De panter

De panter en het luipaard zijn beiden goed gebekt,
alleen de panter is nog onbevlekt.
Besluipt een panter jou,
bereid je voor op: au!
Sterker nog, roept een panter je aan:

niet gaan!

De koe

De koe is een rund, zij is goed voor elk:
van voren geeft ze boeh, van achteren melk

De vuurvlieg

De vuurvlieg met zijn lichtend spoor,
daar hebben geleerden geen woorden voor.
Ik zou nooit van mijn leven vliegen durven
met zo’n geheimzinnige, onbekende, enge gloed aan mijn lurven.