Der Abendhimmel

Joseph Christian von Zedlitz / Anton Bruckner

Der Abendhimmel

Wenn ich an deiner Seite
im Abenddunkel geh,
den Mond und sein Geleite,
die tausend Sterne seh,
dann möcht ich dem Mond umfangen
und drücken an meine Brust,
die Sterne herunter langen
in voller, sel’ger Lust!
Mit ihnen die Locken dir schmücken
und schmücken die schöne Brust,
ich möcht dich schmücken und drücken
und sterben vor Wonn und Lust!

De avondhemel

Als ik aan jouw zijde
‘s avonds in het donker loop,
de maan zie en zijn geleide
duizenden sterren van hoop,
dan zou ik de maan willen omhelzen
en drukken aan mijn borst,
de sterren plukken uit de lucht
in volle zalige dorst!
Daarmee jouw lokken opsmukken
en versieren jouw boezem uit wellust,
Ik zou je versieren en knuffelen
en sterven van verrukking en lust!

Frühlingslied

Heinrich Heine / Anton Bruckner

Frühlingslied

Leise zieht durch mein Gemüt
liebliches Geläute.
Klinge, kleines Frühlingslied,
kling hinaus ins Weite.

Kling hinaus bis an das Haus,
wo die Blumen sprießen.
Wenn du eine Rose schaust,
sag, ich lass sie grüßen.

Voorjaarslied

Zachtjes zweeft door mijn gemoed
een sprank’lend voorjaarslied,
kleine klokjes, klingel zoet.
wijd en zijd in het gebied.

Klingel ver tot aan het huis,
waar bloemen u ontmoeten.
Als je daar een roosje ziet,
breng haar dan mijn groeten.

Im April

Emanuel Geibel / Anton Bruckner

Im April

Du feuchter Frühlingsabend,
Wie hab’ ich dich so gern–
Der Himmel wolkenbehangen,
Nur hie un da ein Stern.

Wie leiser Liebesodem
Hauchet so lau die Luft,
Es steigt aus allen Thalen
Ein warmer Veilchenduft.

Ich möcht’ ein Lied ersinnen,
Das diesem Abend gleich;
Und kann den Klang nicht finden
So dunkel, mild und weich.

In april

Jij vochtige lenteavond
jij werpt me haast omver–
de hemel vol met wolken
slechts hier en daar een ster.

De lucht fluistert zo koel
in zoete liefdeskleuren,
uit alle dalen stijgen zwoel
warme viooltjesgeuren.

‘K zou graag een lied bedenken,
met precies dezelfde pracht;
en kan de klank niet vinden
zo donker, mild en zacht.

Trösterin Musik

Heinrich von der Mattig / Anton Bruckner

Trösterin Musik

Musik! du himmlisches Gebilde,
voll hoher Macht, voll süßer Milde,
wir fühlen doppelt tief dein Walten,
wenn uns ein Leid das Herz gespalten.
Der Schmerzenswogen wirres Drängen,
Es glättet sich vor deinen Klängen,
besänftigt all die Fluten ziehen
ins weite Meer der Harmonien.
Wie Orgelton, wie Meereswogen
kommt dann der Trost ins Herz gezogen
und stillt der Seele wildes Sehnen
und lost das Weh in milde Tränen.

Musik! du himmlisches Gebilde,
voll hoher Macht, voll süßer Milde,
du pochst noch in den tiefsten Schmerzen 
mit leisem Finger an die Herzen.
Und wenn die Seele gramgebrochen,
kein Wort mehr hört, das Trost gesprochen,
wenn längst verstummt die stillen Klagen
im Leid, das tränenlos getragen:
Dann fühlt das Herz in Orgeltönen
Ein hehres himmlisches Versöhnen
und findet in dem Klang der Lieder
den letzten Trost, die Tränen wieder.

Muziek die troost brengt

Muziek! Jij hemelse schepping,
vol grote kracht, vol zachtzoete trilling,
wij voelen jouw werking twee keer zo hard,
wanneer ons hart gespleten is door smart.
Als men warrige golven van verdriet had,
maken jouw klanken alles weer glad,
ze brengen alle golven tot bedaren
met harmonieën als de weidse baren.
Als orgelgeluid, als golven van de zee
komt dan de troost in ons hartewee
en stilt in de ziel de wilde orkanen
en lost verdriet op in zachte tranen.

Muziek! Jij hemelse schepping,
vol grote kracht, vol zachtzoete trilling,
jij klopt nog bij de diepste smart
met zachte vinger op het hart.
En als de ziel, gebroken van verdriet,
geen woord meer hoort, ook troostend niet,
als allang is verstomd het stille klagen
in leed, dat zonder tranen wordt gedragen:
dan voelt het hart in orgeltonen
een groots en hemels soort verschonen
en vindt in de klank van de gezangen
de laatste troost, van tranen op de wangen.

Abendlied, Op. 69, no 3

Lucas 24:29 / Josef Rheinberger

Abendlied

Bleib bei uns,
denn es wil Abend werden,
und der Tag hat sich geneiget.
O bleib bei uns,
denn es will Abend werden.

Avondlied

Blijf bij ons,
want de avond zal vallen,
en de dag loopt ten einde.
O blijf bij ons,
want de avond zal vallen.

Ihr Musici, frisch auf!

Hans Leo Hassler

Ihr Musici, frisch auf

Ihr Musici,
frisch auf und lasst doch horen,
die lieblich Kunst,
tut euch zusammenkehren!
Ein jeder fass sein Stimm alsbald,
Tenor und Bass, Diskant und Alt.
Singt allerseits
zur Rechten und zur Linken,
dann wer nicht singt
der soll auch nich mit trinken.

Gij musici, komaan

Gij musici,
komaan en laat u horen,
de luisterrijke kunst,
brengt u samen in uw koren!
Eenieder neemt zijn partij snel aan,
tenor en bas, alt en sopraan.
Zingt allen samen
ter rechten en ter linken,
want wie niet zingt
doet ook niet mee met drinken.

Im kühlen Maien

Lustgarten neuer teutscher Gesäng / Hans Leo Hassler

Im kühlen Maien

Im kühlen Maien
tun sich all Ding erfreuen,
die Blümlein auf dem Feld
sich auch erneuen,
singen die Maidlein in ihren Reihen:
willkommen Maien!
Zwei liebe Herzen,
sind voller Freud und Scherzen,
vergessen alles Schmerzen.
Cupido blind,
das gar listige Kind,
gsellt sich dazu
mit seinem Pfeil geschwind.
Venus allwegen
gibt dazu ihren Segen,
auf dass zwei Herz’
sich tun in Lieb bewegen.

Wenn nun dies Leben
tut wohlgefallen eben,
der soll sich ohn Verzug
der Lieb ergeben,
und mit den Maidlein singen in Reihen:
willkommen Maien!

In de frisse maand van mei

In de frisse maand van mei
wordt de hele wereld blij,
de bloempjes in de wei
gaan opnieuw ontluiken,         
de meisjes zingen in hun rei:
welkom fijne maand van mei!
Twee verliefde harten duiken
vol gekheid en heel erg blij,
vergeten het gebakkelei.
Cupido blind,
dat zeer listige kind,
helpt hen daarbij
met zijn pijlen gezwind.
Venus allerwegen
geeft daartoe haar zegen,
opdat twee harten
zich in liefde bewegen.

Ieder die dit leven 
heel graag wil beleven,
moet zonder dralen
de liefde onthalen,
en met de meisjes zingen in de rei:
welkom fijne maand van mei! 

Berlin im Licht

Bertolt Brecht / Kurt Weill

Berlin im Licht

Und zum Spazierengehn
genügt das Sonnenlicht.
Doch um die Stadt Berlin zu sehn,
genügt die Sonne nicht,
das ist kein lauschiges Plätzchen,
das ist ‘ne ziemliche Stadt.
Damit man da alles gut sehen kann,
da braucht man schon einige Watt.
Na wat denn? Na wat denn?
Was ist das für ‘ne Stadt denn?

Komm, mach mal Licht,
damit man sehn kann, ob was da ist,
komm, mach mal Licht,
und rede nun mal nicht.
Komm, mach mal Licht,
dann wollen wir doch auch mal sehen,
ob da ‘ne Sache ist: Berlin im Licht.

Berlijn verlicht

Als je gaat wandelen
volstaat wat zonneschijn.
Maar om de stad Berlijn te zien
moet het iets lichter zijn,
dat is geen vriendelijk dorpje,
dat is een pittige stad.
En zou je daar alles goed willen zien,
dan wil je daar wel wat meer Watt.
Nou wat dan? Nou wat dan?
Wat is dat voor een stad dan?

Kom, geef ons licht,
zodat we kunnen zien wat waar is,
kom, geef ons licht
wees stil en doe je plicht.
Kom, geef ons licht,
dan willen wij toch ook eens kijken,
of dat ons ding wel is: Berlijn verlicht.

Ich bin der Welt abhanden gekommen

Friedrich Rückert / Gustav Mahler

Eén van de vijf Rückert-Lieder van Gustav Mahler (1860-1911), getoonzet op gedichten van de Duitse dichter Friedrich Rückert (1788-1866).

Ich bin der Welt abhanden gekommen

Ich bin der Welt abhanden gekommen,
Mit der ich sonst viele Zeit verdorben,
Sie hat so lange nichts von mir vernommen,
Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben!

Es ist mir auch gar nichts daran gelegen,
Ob sie mich für gestorben hält,
Ich kann auch gar nichts sagen dagegen,
Denn wirklich bin ich gestorben der Welt.

Ich bin gestorben dem Weltgetümmel,
Und ruh’ in einem stillen Gebiet!
Ich leb’ allein in meinem Himmel,
In meinem Lieben, in meinem Lied!

Voor de wereld ben ik voorgoed verloren

Voor de wereld ben ik voorgoed verloren,
waarmee ik vroeger zoveel tijd verdeed.
Ik heb al zo lang niets meer laten horen,
ze kan wel denken dat ik overleed!

Het kan mij dan ook helemaal niets schelen,
dat ze mij voor overleden houdt.
Ik kan daarover ook niets anders mededelen,
want echt, voor deze wereld ben ik koud.

Ik ben dood voor werelds gewemel
en rust nu in een stil gebied!
Ik leef alleen in mijn hemel,
in mijn liefde, in mijn lied!

Bierlied

Melchior Franck

Bierlied

Pursalisch lustig lasst uns sein
bei gutem Bier, hab’n wir nit Wein.
Schenk ein den grossen Humpen
und bring es deinen Cumpen!
Trink auf die Reih’und sing dabei:
Tummel tummel dich gut’s Bierlein.

Ob man wohl in dem Sprichwort spricht:
man singe von dem Biere nicht,
so lasst uns davon singen
und eins dem andern bringen.
Juch hoscha ho singt all also:
Tummel tummel dich gut’s Bierlein.

Gut Bier schmeckt uns dermassen wohl,
billig dasselb man loben soll!
Die Humpen lasst rumgehen,
lasst’s ja so lang nit Stehen.
Verschont mein nit, ich sing auch mit:
Tummel tummel dich gut’s Bierlein.

Ihr Hopfenbrüder lobt mit mir,
dies gut und auserlesne Bier!
Das gute komm zu Ehren,
dem Bösen soll man wehren.
Drum singet all mit grossem Schall:
Tummel tummel dich gut’s Bierlein.

Bierlied

Laten we mateloos vrolijk zijn
met heel veel bier en niet met wijn.
Schenk de grote pullen vol
en geef je maten heel veel lol!
Drink ze op rij en zing met zwier:
Aannemen ober, hier! / bier, bier, bier!

Het is bekend gedachtengoed
dat je over bier niet zingen moet,
maar we smeren onze kelen,
en we zullen ze samen delen.
Holadiejee en zing met zwier:
Aannemen ober, hier! / bier, bier, bier!

Goed bier dat smaakt zo dondersgoed,
en is betaalbaar evengoed!
Laat de kruiken maar rondgaan,
en laat ze niet te lang staan.
Nu geen gemier, ik zing met zwier
Aannemen ober, hier! / bier, bier, bier!

En drinkebroeders eert met plezier
dit goede uitgelezen bier!
Het goede moet je eren,
het kwade moet je weren.
Zingt daarom allen met veel zwier:
Aannemen ober, hier! / bier, bier, bier!